Lions Maastricht Euregio


Wie zijn wij?

Lions Club Maastricht Euregio maakt deel uit van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lions clubs waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis initiatieven nemen voor een betere samenleving. Ondernemers, managers, maar bijvoorbeeld ook leraren, artsen of andere maatschappelijk betrokken mensen die zich in willen zetten voor goed burgerschap. De kracht van het inzetten van een gezamenlijk potentieel aan capaciteit, energie en business netwerken in het belang van een betere samenleving is enorm stimulerend.


De Euregio gedachte

De keygroep van de club heeft bij de oprichting in 1983 een expliciete aandachtslijn gelegd naar Lions Clubs in de aangrenzende landen Belgie en Duitsland. Geert Verbeet, keyman, was een van de initiatiefnemers tot een jaarlijks Euregio-treffen, dat bij toerbeurt wordt georganiseerd door een van de aangrenzende zone's in Nederland, België of Duitsland.


 

Wat doen wij?

Het internationale motto van alle Lions-activiteiten is 'We Serve'. Met deze gedachte proberen we oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Zo richten Lions zich onder meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Ook doen steeds meer regionale organisaties tegenwoordig een beroep op onze Lions club voor immateriële en materiële hulp. Via persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven. Regelmatig bezoeken we interessante bedrijven in de regio of nodigen we boeiende sprekers uit met wisselende thema’s. Ook partners worden zoveel als mogelijk betrokken bij onze activiteiten.

 


Oorsprong Lions

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Ook Lions International is daar ontstaan. Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'Lions' voor: clubs van mensen die zich bezighielden met de problemen van 'good government and good citizenship'.

Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop. Ook bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden.

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917.

Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'


Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op in Kasteel Vaeshartelt Weert 9, 6222 PG Maastricht.